Fiskars Sew Sharp Restorer

£3.70

To restore scissors to a precise cutting edge

Fiskars Sew Sharp Restorer

SKU: 078484098547
£3.70Price

    Shipley Haberdashery & Crafts Ltd

    Shipley Underground Market, Shipley. West Yorkshire.

    Mobile: 07732137603 Email: shipleyhaberdashery@gmail.com

    ©2017 BY SHIPLEY HABERDASHERY & CRAFTS LTD.